Durum Çubuğuna Mesaj Yazdır - Microsoft Excel


Bu kod durum çubuğunun sol alt köşesindeki bölüme mesaj yazdırmayı sağlıyor.

Kod


Option Explicit

Sub DurumCubugunaMesajYazdir()
    Application.StatusBar = Chr(34) & "Deneme Mesajı" & Chr(34) & " örnek bir mesajdır."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba