Durum Çubuğunda Geri Sayım Yap - Microsoft Excel


Verdiğimiz başlangıç zamanına ve atlama aralığına göre geri sayım yapan bir makro örneğidir.

Kod


Option Explicit

Sub DurumCubugundaGeriSayimYap()
  '© K.-M. Buss
  Dim sayac     As Integer
  Dim dc       As Boolean
  Dim baslama_zamani As Integer
  Dim atlama_araligi As Integer
  
  dc = Application.DisplayStatusBar
  baslama_zamani = 5
  atlama_araligi = 1
  
  For sayac = baslama_zamani To 0 Step -atlama_araligi
    Application.StatusBar = sayac & " saniye kaldı."
    Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, atlama_araligi)
  Next
  
  Application.StatusBar = False
  Application.DisplayStatusBar = dc
  
  MsgBox "Geri sayım bitti.", vbOKOnly, "Bilgi"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba