Eğer A Sütunundaki Veri İlgili Sütunda Bulunuyorsa Engelle - Microsoft Excel


Sütun numaraları verilen sütunlara girilen kayıt eğer A sütununda bulunuyorsa bu kaydın girişini engelleyen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  '---------------------------------------
  'Değişkenler
  '---------------------------------------
  Dim i  As Long
  Dim say As Long
  Dim dizi As Variant
  
  '---------------------------------------
  'Sütun Numaraları
  '---------------------------------------
  dizi = Array(2, 3, 5, 9, 11, 144)
  
  '---------------------------------------
  'Verilen sütun numararaları için
  'işlem yap.
  '---------------------------------------
  For i = LBound(dizi) To UBound(dizi)
    If (Target.Column) = dizi(i) Then
    
      say = WorksheetFunction.CountIf([A:A], Target)
      
      If say > 0 Then
        MsgBox "Girmiş olduğunuz kayıt A sütununda bulunuyor."
        ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
        Target.Clear
      End If
      
      Exit Sub
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba benzersiz kayıt işlemleri microsoft excel vba satır sütun işlemleri microsoft excel vba veri işlemleri