Eğer A1 Hücresi Doluysa C Sütununu Gizle - Microsoft Excel


Eğer A1 hücresi doluysa C sütununu gizleyen, dolu değilse gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  If Range("A1") <> "" Then
    Columns("C:C").EntireColumn.Hidden = True
  Else
    Columns("C:C").EntireColumn.Hidden = False
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba çalışma sayfası işlemleri microsoft excel vba satır sütun işlemleri