Eğer Seçilen Hücre Birinci Sütundaysa Yakınlaştır - Microsoft Excel


Eğer çalışma sayfasında ilgili sütun seçiliyse yakınlaştırma işlemi yapan, sütundan çıkıldığında ise normal haline döndüren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Excel.Range)
  If Target.Column = 1 Then
    ActiveWindow.Zoom = 200
  Else
    ActiveWindow.Zoom = 100
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba