Eklentileri Listele - Microsoft Excel


Microsoft Excel bünyesindeki eklentileri listelemeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub EklentileriListele1()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim i    As Integer
  Dim eklenti As Object
'  Dim sayfa  As Worksheet
'
'  Sheets.Add.Move After:=Sheets(Sheets.Count)
'  Sheets(Sheets.Count).Name = "Eklentiler"
'
'  Set sayfa = Sheets("Eklentiler")
'  sayfa.Activate
  
  '--------------------------------------------------
  'Tablo başlıklarını yazdır.
  '--------------------------------------------------
  Cells(1, 1).value = "Eklenti Adı"
  Cells(1, 2).value = "Eklenti Yolu"
  Cells(1, 3).value = "Eklenti Boyutu"
  Cells(1, 4).value = "Eklentiyi Oluşturma Tarihi"
  Cells(1, 5).value = "Dosya Tipi"
  Cells(1, 6).value = "Aktiflik Durumu"
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere değer ataması yap.
  '--------------------------------------------------
  Set eklenti = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  '--------------------------------------------------
  'Eklentileri listele.
  '--------------------------------------------------
  For i = 1 To Application.AddIns.Count
    Cells(i + 1, 1).value = Application.AddIns(i).Name
    Cells(i + 1, 2).value = Application.AddIns(i).Path
    Cells(i + 1, 3).value = Int(eklenti.GetFile(Application.AddIns(i).FullName).Size / 1024) & " KB"
    Cells(i + 1, 4).value = eklenti.GetFile(Application.AddIns(i).FullName).DateCreated
    Cells(i + 1, 5).value = eklenti.GetFile(Application.AddIns(i).FullName).Type
    
    If Application.AddIns(i).Installed = False Then
      Cells(i + 1, 6).value = "Aktif Değil"
    Else
      Cells(i + 1, 6).value = "Aktif"
    End If
  Next i
  
  '--------------------------------------------------
  'Sütunları otomatik olarak boyutlandır.
  '--------------------------------------------------
  Columns("A:F").EntireColumn.AutoFit
End Sub

Sub EklentileriListele2()
  Dim satir  As Integer
  Dim eklenti As AddIn
  satir = 1
  
  For Each eklenti In Application.AddIns
    Cells(satir, 1) = eklenti.Name
    Cells(satir, 2) = eklenti.Installed
    satir = satir + 1
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba