Ekşi Sözlük Kullanıcısının Favorilediği Konuların Başlıklarını Al - PHP


Ekşi sözlük kullanıcısının favorilediği konuların başlıklarını almaya yarayan PHP kodu alternatifidir.

Kod


<?php
	function ara($bas, $son, $yazi)
	{
		@preg_match_all('/' . preg_quote($bas, '/') .
		'(.*?)'. preg_quote($son, '/').'/i', $yazi, $m);
		return @$m[1];
	}
	
    $baglanti = "https://eksisozluk.com/basliklar/istatistik/EKŞİ_SÖZLÜK_KULLANICI_ADI/favori-entryleri";
    $icerik   = file_get_contents($baglanti);
	$baslik = ara("<a href='" . preg_match('/entry/[0-9]{1,10}/?', $icerik, $baglanti) . "'>", "</a>", $icerik);
	#echo $icerik;
	print_r($baslik);

Etiketler
php