Enter Tuşu Hareket Yönünü Değiştir - Microsoft Excel


Enter tuşuna basıldığı zaman normalde seçim kutusu bir satır aşağı iner. İşte bunu sağa, sola, yukarı olacak şekilde de yapabiliriz. Nasıl yapıldığını görelim.

Kod


Option Explicit

Sub EnterTusunaBasildigindaHareketYonunuDegistir()
  '--------------------------------------------------
  'Sağa
  '--------------------------------------------------
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
  
  '--------------------------------------------------
  'Sola
  '--------------------------------------------------
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlToLeft
  
  '--------------------------------------------------
  'Yukarıya
  '--------------------------------------------------
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlUp
  
  '--------------------------------------------------
  'Aşağıya
  '--------------------------------------------------
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlToDown
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba