Enter Tuşu İle Hareketi Engelle/Engeli Kaldır - Microsoft Excel


Enter tuşuna basıldığında seçim kutusunun hareket etmesini engelleyen veya bu engeli kaldırmaya yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

'---------------------------------------
'Enter tuşu ile hareketi engelle.
'---------------------------------------
Sub EnterTusuIleHareketiEngelle()
    Application.MoveAfterReturn = False
End Sub

'--------------------------------------- 'Enter tuşu hareket engelini kaldır. '--------------------------------------- Sub EnterTusuIleHareketEngeliniKaldir() Application.MoveAfterReturn = True End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba klavye işlemleri