Enter Tuşu Sadece Tablo İçinde Çalışsın - Microsoft Excel


Microsoft Excel’de bir sayfayı veri tabanı gibi kullanıyoruz ve veri eklediğimiz bir tablo var. Örneğin 4 sütunluk bir tabloya veri ekletiyoruz. Tıpkı Microsoft Access veri tabanında olduğu gibi biz veri girip Enter tuşuna bastıkça bir sağdaki sütuna geçecek, sütunlar bittiğinde de alt satırdaki ilk sütundan başlayacak.

Ekran Görüntüsü

Kod


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
  If Target.Column > 4 Then Cells(ActiveCell.Row + 1, 1).Activate
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  
  '--------------------------------------------------
  'İlk önce Enter tuşu için hareket yönünü değiştir.
  '--------------------------------------------------
  Application.MoveAfterReturnDirection = xlToRight
  
  '--------------------------------------------------
  'Tabloya göre ayar yap.
  '
  'Ben 4 sütunluk tabloya göre ayarlama yaptım.
  'Ayrıca sütunlar A, B, C, D olduğundan, yani
  'ilk sütundan başlıyor ve ardışık olarak ilerliyor,
  'Target.Column > 4 şeklinde kod kullanmış olmam
  'sıkıntı olmadı. Siz farklı bir durum varsa buna
  'göre uyarlamayı unutmayın.
  '
  'Neyse, son sütuna ulaştığımızda bir alt satırın
  'ilk sütununu seçerek olayı tamamlıyoruz.
  '--------------------------------------------------
  If Target.Column > 4 Then Cells(ActiveCell.Row + 1, 1).Activate

End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba