Enter Tuşuna Basıldığında Makro Çalıştır - Microsoft Excel


OnEntry komutu ile hücreye veri girişi yaptıktan sonra enter tuşuna bastığımızda makro çalıştırılmasını istiyorsak bu kod bir alternatif olabilir.

Kod


Option Explicit

Sub VeriGirisiYapildigindaMakroCalistir()
  Sheets("Sayfa1").OnEntry = "Deneme"
End Sub

Sub Deneme()
  MsgBox "Veri girişi yaptınız."
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub VeriGirisiYapildigindaMakroCalistir()
  '--------------------------------------------------
  'Sayfa bilgisini verdik ve enter tuşuna basıldıktan
  'sonra çalışacak makronun ismini parantezler olmadan
  've çift tırnak içinde yazdık.
  '--------------------------------------------------
  Sheets("Sayfa1").OnEntry = "Deneme"
End Sub

'--------------------------------------------------
'Örnek Makro
'--------------------------------------------------
Sub Deneme()
  MsgBox "Veri girişi yaptınız."
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba