Enter Tuşuna Basınca Filtreleme Yap - Javascript


input'a filtreleme metni girildikten sonra Enter tuşuna basıldığı zaman li elementlerini verilen koşula göre filtreleyen javascript kodu örneğidir.

Dosyalar

index.html


<!doctype html>
<html lang="tr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Enter Tuşuna Basıldığında Filtreleme Yap - Javascript</title>
</head>
<body>
  <input id="ara" type="text" onkeypress="filtrelemeYap()">
  <ul id="liste">
    <li><a href="#">Elma</a></li>
    <li><a href="#">Kivi</a></li>
    <li><a href="#">Karpuz</a></li>
    <li><a href="#">Avokado</a></li>
    <li><a href="#">Muz</a></li>
    <li><a href="#">Ananas</a></li>
    <li><a href="#">Kiraz</a></li>
    <li><a href="#">Vişne</a></li>
    <li><a href="#">Nar</a></li>
    <li><a href="#">Portakal</a></li>
    <li><a href="#">Mandalina</a></li>
  </ul>
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
</body>
</html> 

script.js


function filtrelemeYap() {

 //--------------------------------------------------
 //Değişken tanımla.
 //--------------------------------------------------
 var input; 
 var filtreMetni; 
 var liste; 
 var listeDizi; 
 var aranan;
 var i;
 var a; 
 
 //--------------------------------------------------
 //Değişkenlere değer ata.
 //--------------------------------------------------
 input = document.getElementById("ara");
 filtreMetni = input.value.toLocaleLowerCase('tr-TR');
 liste = document.getElementById("liste");
 listeDizi = liste.getElementsByTagName("li");

 if (event.key === "Enter") {

  //--------------------------------------------------
  //li elementleri için döngü çalıştır.
  //--------------------------------------------------
  for (i = 0; i < listeDizi.length; i++) {

   //--------------------------------------------------
   //li elementi içindeki ilk a elementi için işlem yap.
   //--------------------------------------------------
   a = listeDizi[i].getElementsByTagName("a")[0];

   //--------------------------------------------------
   //Eğer a elementi varsa işlem yap.
   //--------------------------------------------------
   if (a) {
    aranan = a.textContent || a.innerText;
    if (aranan.toLocaleLowerCase('tr-TR').indexOf(filtreMetni) > -1) {
     listeDizi[i].style.display = "";
    } else {
     listeDizi[i].style.display = "none";
    }
   }
  }

  //--------------------------------------------------
  //input'u yeni arama için hazırla.
  //--------------------------------------------------
  input.select();
 }
}

İndirme Bağlantısı

Konu ile ilgili örnek dosyayı bu bağlantıdan indirebilirsiniz: İndir

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
javascript