Enter Tuşunu Aktifleştir Veya Pasifleştir - Microsoft Excel


Enter tuşuna basıldığında seçmemize yardımcı olan siyah kutu normalde aşağı doğru hareket eder. Bu kodla bu seçim kutusunun enter tuşu ile hareket etmesi özelliğine müdahale edebiliyoruz.

Kod


Option Explicit

Sub EnterTusuIleHareketiAktiflestirYaDaPasiflestir()
  Dim enterTusuDurum As Boolean
  
  enterTusuDurum = Application.MoveAfterReturn
  
  If enterTusuDurum = True Then
    Application.MoveAfterReturn = False
  Else
    Application.MoveAfterReturn = True
  End If
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba