Evaluate Kullanım Örnekleri - Microsoft Excel


Application sınıfının Evaluate metodu ile ilgili birkaç kullanım örneğini gösterelim.

Kod


Option Explicit

'---------------------------------------
'Formülü ingilizce karşılıkları ile 
'yazıyoruz ve makro düzenine uyduruyoruz.
'---------------------------------------
Sub EvaluateKullanimOrnekleri()
  Dim i As Integer
  
  'Range("A1048576") yerine [A1048576]
  'yazarak aslında Evaluate kullanmış olduk.
  For i = 1 To [A1048576].End(xlUp).Row
    
    'Döngü ile Evaluate kullanımına örnek verdik.
    Range("C" & i).Value = Evaluate("=SUM(A" & i & ":" & "B" & i & ")")
    
    'Bir formülü Evaluate ile hesaplattık.
    Range("D1").Value = Evaluate("=SUM(A1:B4)")
    
    'Evaluate ile EĞER formülü örneği yaptık.
    Range("E1").Value = Evaluate("=IF(""3""=""5"", ""Doğru"", ""Yanlış"")")
    
    'Köşeli parantez kullanarak formül yazdık.
    Range("F1").Value = ["=IF(""Elma""=""Elma"", ""Doğru"", ""Yanlış"")"]
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba