F9 Tuşuna Basıldığında Makro Çalıştır - Microsoft Excel


F9 tuşuna basıldığında verilen makroyu çalıştıran VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub Auto_Open()
    Application.OnKey "{F9}", "MesajGoster"
End Sub

Sub MesajGoster()
    MsgBox "F9 tuşuna basıldı."
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba