Facebook Web Sitesine Giriş Yap - Microsoft Excel


Excel VBA üzerinden facebook web sitesine nasıl giriş yapılabileceğini görelim.

Kod


Option Explicit

Sub FacebookWebSitesineGirisYap()

Dim tarayici As Object

 Set tarayici = Nothing
 Set tarayici = CreateObject("InternetExplorer.Application")
 
 With tarayici
   .Navigate "https://www.facebook.com"
   .Visible = True
   Do While .busy: Loop

   If Err <> 91 Then
     MsgBox "Facebook sitesine önceden bir giriş yapılmış.", vbCritical, "HATA"
     Exit Sub
   Else
     .document.getelementsbyname("email")(0).Value = "e-posta adresinizi yazin."
     .document.getelementsbyname("pass")(0).Value = "sifrenizi girin."

     SendKeys "{ENTER}"

     Do While Not tarayici.readyState = 4: DoEvents: Loop
     Do While tarayici.busy: DoEvents: Loop
   End If
 End With

 Set tarayici = Nothing
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub FacebookWebSitesineGirisYap()

  Dim tarayici As Object
  
  Set tarayici = Nothing
  Set tarayici = CreateObject("InternetExplorer.Application")
  
  With tarayici
    .Navigate "https://www.facebook.com"
    .Visible = True
    Do While .busy: Loop
    
    
    '----------------------------------------
    'Eğer 91 numaralı hatayı verirse
    'mesaj verdirip yordamdan çıkıyoruz.
    '----------------------------------------
    If Err <> 91 Then
      MsgBox "Facebook sitesine önceden bir giriş yapılmış.", vbCritical, "HATA"
      Exit Sub
    Else
    
      '----------------------------------------
      'Facebook sitesine girdiğimizde
      '"E-posta veya Telefon" metin kutusunun ismini aldık.
      '
      'Yukarıdaki kod "email" ismindeki textbox'a sizin
      'e-postanızı ya da telefonunuzu yazacak.
      '----------------------------------------
      .document.getelementsbyname("email")(0).Value = "e-posta adresinizi yazin."
    
    
      '----------------------------------------
      'Aynı şekilde facebookta şifre yazan yere
      'şifreyi girmeniz gereken yerdeki veriyi yazdıracak.
      '----------------------------------------
      .document.getelementsbyname("pass")(0).Value = "sifrenizi girin."
    
      '----------------------------------------
      'Kullanıcı adı ve parola bilgilerini girdik.
      'Şimdi de klavyede enter tuşuna basma işlemini
      'programatik olarak uygulayarak siteye giriş
      'yapılması işlemini başlatıyoruz.
      '----------------------------------------
      SendKeys "{ENTER}"
    
      '----------------------------------------
      'Aşağıdaki iki kod grubu ile sitenin
      'tamamen açılana kadar çalışmasını sağlıyoruz.
      '----------------------------------------
      Do While Not tarayici.readyState = 4: DoEvents: Loop
      Do While tarayici.busy: DoEvents: Loop
    
    End If
  End With
  
  '----------------------------------------
  'Tarayıcı değişkenimizi ram'de yer
  'kaplamaması için sıfırlıyoruz.
  '----------------------------------------
  Set tarayici = Nothing

End Sub

Etiketler
açıklamalı içerik microsoft excel vba