fadeIn Metodu Kullanımı - jQuery


fadeIn metodu kullanımı ile ilgili bir örnek içeren jquery yazısıdır.

Kod

index.html


<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<title>fadeIn Metodu Kullanımı - jQuery</title>
	<script type="text/javascript" 
			src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.0/jquery.min.js"></script>	
	<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
	<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
	<div id="content">
		<p id="yazi">Buraya Tıkla</p>
		<div id="kare">
		
		</div>
	</div>
</body>
</html>

script.js


$("document").ready(function() {
	$('#yazi').click(function() {
		$('#kare').fadeIn();
		//$('#kare').fadeIn(5000);
		//$('#kare').fadeIn('slow');		
	});
});

script.js (Açıklamalı)


//--------------------------------------------------
//Sayfa tamamen yüklendiğinde fonksiyon çalışsın.
//--------------------------------------------------
$("document").ready(function() {

	//--------------------------------------------------
	//yazi id değerine sahip elemente
	//tıklandığında fonksiyon çalışsın.
	//--------------------------------------------------
	$('#yazi').click(function() {

		//--------------------------------------------------
		//"yazi" id değerine sahip elemente tıklandığında 
		//"kare" id değerine sahip element fadeIn metodu 
		//ile ortaya çıksın.
		//--------------------------------------------------
		$('#kare').fadeIn();
		//$('#kare').fadeIn(5000);
		//$('#kare').fadeIn('slow');		
	});
});

style.css


#kare {
	width:100px;
	height:100px;
	background-color:yellow;
	border:1px solid #222;
	
	/*--------------------------------------------------
	fadeIn metodunun çalıştığını görebilmek için 
	başta elementin görünmemesini sağladık.
	--------------------------------------------------*/
	display:none;
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
jquery açıklamalı içerik