Faktöriyel Hesapla - Microsoft Excel


Verilen sayı ile ilgili faktöriyel hesabı yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub FaktoriyelHesapla()
  Dim i        As Long
  Dim sayi      As Long
  Dim faktoriyelSonuc As Double
  
  faktoriyelSonuc = 1
  sayi = InputBox("Faktöriyeli hesaplanacak sayıyı giriniz:")
  
  For i = 1 To sayi
    faktoriyelSonuc = faktoriyelSonuc * i
  Next
  
  MsgBox sayi & "! = " & faktoriyelSonuc
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba matematik işlemleri