FolderBrowserDialog İle Klasör Yolu Bilgisini Al - CSharp


FolderBrowserDialog nesnesini kullanarak istenilen bir klasöre ait tam yol bilgisini getirir.

Kod


string FolderBrowserDialogUzerindenTamYolBilgisiniAl()
{
	FolderBrowserDialog folderBrowserDialog =
		new FolderBrowserDialog();
	folderBrowserDialog.ShowNewFolderButton = true;
	folderBrowserDialog.RootFolder = 
		Environment.SpecialFolder.DesktopDirectory;
			
	folderBrowserDialog.ShowDialog();

  if (folderBrowserDialog.SelectedPath != String.Empty)
  {
		return folderBrowserDialog.SelectedPath;
  }
  else
  {
		return "";
  }
}

Kullanım


void Kullan()
{
	string yol = FolderBrowserDialogUzerindenTamYolBilgisiniAl();
	MessageBox.Show(yol);
}

Etiketler
csharp csharp folderbrowserdialog csharp metot örnekleri