Font Metodu İle Yazı Biçimlendir - Microsoft Excel


Font metodu ile çeşitli yazı biçimlendirmelerinin yapıldığı VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub FontIslemleri()
	'Range
	Range("B2").Font.Bold = True
	Range("B2").Font.Italic = True
	Range("B2").Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle

	'Selection
	Range("B2").Select
	Selection.Font.Bold = True
	Selection.Font.Italic = True
	Selection.Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle

	Range("B2").Font.Size = 20
	Range("B2").Font.Name = "Verdana"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri