Form Ekranı Kapla Veya Eski Haline Getir - CSharp


.

Kod


public static void EkraniKaplaVeyaEskiHalineGetir(Form form)
{
  if (form.WindowState == FormWindowState.Normal)
  {
    form.WindowState = FormWindowState.Maximized;
  }
  else
  {
    form.WindowState = FormWindowState.Normal;
  }
}

Arşiv Sayfalar Emmet

Etiketler
csharp