Form Genişliğini Ve Yüksekliğini Kodla Değiştir - CSharp


Bir windows formunun genişliğini ve yüksekliğini kod aracılığıyla değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki alternatif kod işinize yarayabilir.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpFormGenisliginiVeYuksekliginiKodlaDegistir
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void FormGenisliginiVeYuksekliginiDegistir(
      Form form, int genislik, int yukseklik)
    {
      form.Size = new Size(genislik, yukseklik);
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      FormGenisliginiVeYuksekliginiDegistir(this, 600, 400);
    }
  }
}

Etiketler
csharp csharp form csharp windows forms