Form Nesnelerine Kod İle ToolTip Ekle - CSharp


C# ile seçilen form nesnelerine ToolTip ataması yapmak için aşağıdaki alternatif metodu kullanabilirsiniz.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpFormNesnelerineKodIleNotifyIconEkle
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    
    void FormNesnelerineKodIleToolTipEkle()
    {
      ToolTip toolTip = new ToolTip();

      toolTip.SetToolTip(button1, "button1 nesnesine ToolTip eklendi.");
      toolTip.SetToolTip(toolStrip1, "toolStrip1 nesnesine ToolTip eklendi.");
      toolTip.SetToolTip(listView1, "listView1 nesnesine ToolTip eklendi.");
      toolTip.SetToolTip(label1, "label1 nesnesine ToolTip eklendi.");
      toolTip.SetToolTip(tabControl1, "tabControl1 nesnesine ToolTip eklendi.");
      toolTip.SetToolTip(tabPage1, "tabPage1 nesnesine ToolTip eklendi.");
      toolTip.SetToolTip(dataGridView1, "dataGridView1 nesnesine ToolTip eklendi.");
    }

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      FormNesnelerineKodIleToolTipEkle();
    }
  }
}

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
csharp csharp tooltip csharp windows forms