Form Nesnesinin Her Zaman Üstte Olma Durumunu CheckBox Üzerinden Ayarla - CSharp


CheckBox nesnesi seçili durumda olduğunda ilgili form her zaman üstte olacak, diğer pencerelerin arkasına gitmeyecek, seçili olmadığında ise bu durum pasifleşecek.

Kod


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpFormNesnesininHerZamanUstteOlmaDurumunuCheckBoxUzerindenAyarla
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    void FormHerZamanUstteOlsunMu(Form form, CheckBox checkBox)
    {
      if (checkBox.Checked)
      {
        form.TopMost = true;
      }
      else
      {
        form.TopMost = false;
      }
    }

    private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      FormHerZamanUstteOlsunMu(this, checkBox1);
    }
  }
}

Etiketler
csharp csharp checkbox csharp form csharp windows forms