Formül Kopyala - Microsoft Excel


Eğer formülleri çok fazla satıra kopyalamanız gerekiyorsa ve bu iş artık sıkıcı hale geldiyse aşağıdaki makro işinizi görebilir.

Kod


Option Explicit

Sub FormulKopyala1()
  Dim i As Long
  
  i = [A1048576].End(xlUp).Row
  Range("B1:B" & i).Formula = Range("B1").Formula
End Sub

Sub FormulKopyala2()
  Dim i As Long
  
  i = [A1048576].End(xlUp).Row
  Range("B1").AutoFill Destination:=Range("B1:B" & i), Type:=xlFillDefault
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub FormulKopyala1()
  Dim i As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'B sütunundaki alanda olmasını istediğim
  'formüller B1 hücresindeki formüle göre
  'eklensin.
  '--------------------------------------------------
  i = [A1048576].End(xlUp).Row
  Range("B1:B" & i).Formula = Range("B1").Formula
End Sub

Sub FormulKopyala2()
  Dim i As Long
  
  '--------------------------------------------------
  'AutoFill metodunu B1 hücresindeki formül
  'için yap. Etkilenmesini istediğim alan da
  '(Destination) A sütununda kaç tane satır
  'varsa B sütununda da o kadar satır için yap.
  '--------------------------------------------------
  i = [A1048576].End(xlUp).Row
  Range("B1").AutoFill Destination:=Range("B1:B" & i), Type:=xlFillDefault
End Sub

Yararlanılan Kaynaklar
Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel formül microsoft excel vba