Formüllerdeki Dolar İşaretlerini Temizle - Microsoft Excel


Formüllerde sabitleme yapmak için kullanılan dolar işaretlerini temizlemek için kullanılabilecek alternatif bir makro kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub DolarIsaretleriniTemizle()
  Dim hucre As Range
  
  For Each hucre In Sayfa1.UsedRange
    If hucre.HasFormula Then
      hucre = Replace(hucre.Formula, "$", "")
    End If
  Next
End Sub

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

Sub DolarIsaretleriniTemizle()
  Dim hucre As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Aktif sayfada kullanılan alandaki
  'her hücre için işlem yap.
  '(Mesela bir tablonun en alt ve en sağ hücresi
  'o sayfada UsedRange için sınır değer oluyor.)
  '--------------------------------------------------
  For Each hucre In Sayfa1.UsedRange
  
    '--------------------------------------------------
    'Eğer hücrede formül varsa işlem yap.
    '--------------------------------------------------
    If hucre.HasFormula Then
    
      '--------------------------------------------------
      'Hücrenin formül metnindeki dolar işaretlerini
      'yerine bir şey koymayarak sildik. Dikkat edin,
      'hücrenin formülünün sonucu değil, kendisi
      'etkileniyor.
      '--------------------------------------------------
      hucre = Replace(hucre.Formula, "$", "")
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel formül microsoft excel vba