Geçen Süreyi Hesapla - CSharp


Geçen süreyi hesaplamaya yarayan csharp kodudur.

Kod


public static string GecenSureyiHesapla(DateTime dateTime)
{
  DateTime Now = DateTime.Now;
  int Years = new DateTime(DateTime.Now.Subtract(dateTime).Ticks).Year - 1;

  DateTime PastYearDate = dateTime.AddYears(Years);
  int Months = 0;
  for (int i = 1; i <= 12; i++)
  {
    if (PastYearDate.AddMonths(i) == Now)
    {
      Months = i;
      break;
    }
    else if (PastYearDate.AddMonths(i) >= Now)
    {
      Months = i - 1;
      break;
    }
  }
  int Days = Now.Subtract(PastYearDate.AddMonths(Months)).Days;
  int Hours = Now.Subtract(PastYearDate).Hours;
  int Minutes = Now.Subtract(PastYearDate).Minutes;
  int Seconds = Now.Subtract(PastYearDate).Seconds;

  string sonuc = "";

  sonuc = String.Format("{0} Yıl {1} Ay {2} Gün {3} Saat {4} Dakika {5} Saniye",
    Years, Months, Days, Hours, Minutes, Seconds);


  //Dikkat!
  //if şartlarını her seferinde && ile birleştirerek yaptık.
  //Bunun sebebi de şu: Normalde çalışıyor fakat eğer değerlerden
  //birisi bir şekilde sıfıra eşitse eksik sonuç veriyor.
  //Bu da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor.
  //Hem her zaman ortaya çıkan bir bug değil, 
  //hem de kafa karıştıran sonuçlar üretiyor.
  //Enteresan bir bug çeşidi.
  if (Years == 0)
  {
    sonuc = String.Format("{0} Ay {1} Gün {2} Saat {3} Dakika {4} Saniye",
      Months, Days, Hours, Minutes, Seconds);
  }

  if (Years == 0 && Months == 0)
  {
    sonuc = String.Format("{0} Gün {1} Saat {2} Dakika {3} Saniye",
      Days, Hours, Minutes, Seconds);
  }

  if (Years == 0 && Months == 0 && Days == 0)
  {
    sonuc = String.Format("{0} Saat {1} Dakika {2} Saniye",
      Hours, Minutes, Seconds);
  }

  if (Years == 0 && Months == 0 && Days == 0 && Hours == 0)
  {
    sonuc = String.Format("{0} Dakika {1} Saniye",
      Minutes, Seconds);
  }

  if (Years == 0 && Months == 0 && Days == 0 && Hours == 0 && Minutes == 0)
  {
    sonuc = String.Format("{0} Saniye",
      Seconds);
  }

  return sonuc;

  //Kaynak
  //https://www.c-sharpcorner.com/code/961/how-to-calculate-age-from-date-of-birth-in-c-sharp.aspx
}

Etiketler
csharp