Geçersiz Yol Karakterlerini Temizle - CSharp


Tam yol metni içindeki geçersiz karakterleri temizlemeye yarayan csharp kodudur.

Kod


public static string GecersizYolKarakterleriniTemizle(
  string metin, string degistirmeKarakteri = "-")
{
  //Normalde "{" ve "}" karakterleri eklenebiliyor
  //ama sorun da çıkartabiliyor. Sanırım "{GUID}"
  //şeklindeki isimlendirmeleri algılamaya çalışınca
  //bu sorun çıkabiliyor. Ama muhtemelen sebep bu değil.
  //Başka bir şey var.
  string[] dizi = { 
    "/", "\\", ":", "?", "\"", 
    "<", ">", "|", "*", ".", 
    "\n", "\r", "\t", "{", "}"};

  foreach (var item in dizi)
  {
    metin = metin.Replace(item, degistirmeKarakteri);
  }
  return metin;
}

Etiketler
csharp