Geçici Dosya İsmini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Geçici dosya adını mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub GeciciDosyaIsminiMesajOlarakGoster()
  Dim fileSystemObject As Object
  Dim dosya      As String
  
  Set fileSystemObject = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  dosya = fileSystemObject.GetTempName
  
  MsgBox dosya
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba dosya klasör işlemleri