Geçici Tablo Oluştur - MySQL


MySQL ile geçici tablo oluşturmak için aşağıdaki sorgu kullanılabilir.

Sorgu


CREATE TEMPORARY TABLE gecici_tablo 
LIKE                   hangi_tablo_gibi_olacaksa_o_tabloyu_yazin;

Etiketler
mysql