Görünür Hücreleri Seç - Microsoft Excel


Örneğin A1:E100 alanında oluşturmuş olduğunuz bir tablonuz var ama gel gelelim bu tablonun ilk 10 satırı gizlenmiş. Bu kod alan olarak yine A1:E100 verseniz bile sadece görünür olan hücreleri seçmeye yarıyor. Yani siz A11:E100 seçmiş olacaksınız, gizli kalan kısımlar seçilmemiş olacak.

Kod


Option Explicit

Sub GorunurHucreleriSec()
    [B1:I10].SpecialCells(xlCellTypeVisible).Select
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba