Gri Yazdırma Alanını Göster - Microsoft Excel


Kesik çizgilerle, gri renkte gösterilen sayfa sınırlarını gösterip gizlemeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub GriYazdirmaSinirlariniGoster()
    ActiveSheet.DisplayPageBreaks = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba yazdırma işlemleri