Güvenli HTML Etiketi Oluştur - Microsoft Excel


Güvenliden kastım, HTML veya XML etiketlerinin tarayıcı tarafından yorumlanmaması için etiketlerdeki büyüktür ve küçüktür işaretlerini lt ve gt ile değiştirmek. Fonksiyon bunu yapmamızı kolaylaştırıyor. Siz de isteğinize göre değiştirebilirsiniz.

Kod


Option Explicit

'HtmlGuvenliTagYap
Function HGTY(metin As String, Optional etiketTip As Byte = 0)
  Dim lt As String
  Dim gt As String
  
  'Ve işaretinden sonraki boşlukları silin.
  'Web sitesinde dönüştürdüğünden dolayı bu şekilde yazdım.
  lt = "<"
  gt = ">"
  
  If etiketTip = 0 Then
    HGTY = lt & metin & gt
  ElseIf etiketTip = 1 Then
    HGTY = lt & "/" & metin & gt
  ElseIf etiketTip = 2 Then
    HGTY = lt & metin & " /" & gt
  End If
End Function

Kod (Açıklamalı)


Option Explicit

'HtmlGuvenliTagYap
'--------------------------------------------------
'Kod iki parametreyle çalışıyor.
'İlk parametre etiketin ismi.
'İkinci parametre de etiketin tipi.
'Tipten kastım da şu: Başlangıç etiketi,
'bitiş etiketi ya da içine değer almayan,
'sadece attribute değerleri olan ve direkt
'olarak slash işareti ile bitirilen etiket.
'--------------------------------------------------
Function HGTY(metin As String, Optional etiketTip As Byte = 0)
  
  '--------------------------------------------------
  'Less Than (lt) ve Greater Than (gt)
  'için değişken tanımladık.
  '--------------------------------------------------
  Dim lt As String
  Dim gt As String
  
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenlere HTML uygun atamalar yaptık.
  'Bu değerler tarayıcı tarafından yorumlandığında
  'büyüktür ve küçüktür işaretine dönüşecek
  've metin istediğimiz gibi görünecek.
  '--------------------------------------------------
  lt = "<"
  gt = ">"
  
  
  '--------------------------------------------------
  'Etiket tipleri 0, 1 ve 2 ile belirleniyor.
  '0: Başlangıç Etiketi
  '1: Bitiş Etiketi
  '2: Sadece Attribute Alan Etiket
  '--------------------------------------------------
  If etiketTip = 0 Then
    HGTY = lt & metin & gt
  ElseIf etiketTip = 1 Then
    HGTY = lt & "/" & metin & gt
  ElseIf etiketTip = 2 Then
    HGTY = lt & metin & " /" & gt
  End If
End Function

Etiketler
microsoft excel açıklamalı içerik microsoft excel vba