Haftanın Günlerini Mesaj Olarak Göster - Microsoft Excel


Haftanın günlerini arada virgül olacak şekilde bir metne yazdıran ve yazdırılan bu metni mesaj olarak gösteren VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub HaftaninGunleriniMesajOlarakGoster()
  Dim sonuc As String
  Dim metin As String
  Dim i   As Long
  
  metin = ""
  
  For i = 1 To 7
    If metin = "" Then
      metin = WeekdayName(i)
    Else
      metin = metin + ", " + WeekdayName(i)
    End If
  Next
  
  MsgBox metin
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba tarih saat işlemleri