Hangi Gün Doğduğunu Öğren - Microsoft Excel


Doğum tarihi bilgisi girildiğinde o günün hangi güne denk geldiğini mesaj olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HangiGunDogdugunuOgren()
  Dim dogumTarihi As String
  Dim mesaj    As String
  
  dogumTarihi = InputBox( _
    "Doğum tarihinizi giriniz: (Örnek: 01.04.1979)", _
    "Doğum Tarihi Girişi")
  
  If IsDate(dogumTarihi) = True Then
    mesaj = "Verilen Tarihe Ait Gün İsmi: " _
      & WeekdayName(Weekday(dogumTarihi, 0), False, 0)
  Else
    mesaj = "İşlem gerçekleştirilemedi." & vbCrLf _
      & vbCrLf & "Aşağıdaki sebeplerden birisi olabilir." _
      & vbCrLf & " - Girilen veri tarih formatında değil." _
      & vbCrLf & " - Bilinmeyen bir hata meydana geldi." _
      & vbCrLf & " - İşlem iptal edildi."
  End If
  
  MsgBox mesaj
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba tarih saat işlemleri