Her Satırı Bir Metinle Sar - CSharp


Bir metni verilen bir metinle sarmaya yarayan csharp kodudur.

Kod


public static string HerSatiriBirMetinIleSar(
	string metin, string sarmaMetni1, string sarmaMetni2,
	string kapsayiciMetin1 = null, string kapsayiciMetin2 = null)
{
	StringBuilder sbd = new StringBuilder();
	string[] dizi = metin.Split('\n');

	if (kapsayiciMetin1 != String.Empty) { sbd.AppendLine(kapsayiciMetin1); }
	for (int i = 0; i < dizi.Length; i++)
	{
		sbd.AppendLine(sarmaMetni1 + dizi[i] + sarmaMetni2);
	}
	if (kapsayiciMetin2 != String.Empty) { sbd.AppendLine(kapsayiciMetin2); }

	return sbd.ToString();
}

Etiketler
csharp