Her Sayfanın Belli Hücresine Yazı Yazdır - Microsoft Excel


Bir çalışma kitabınız var ve bu kitaptaki her sayfanın belli bir hücresine işlem yaptırmak istediğinizi varsayalım. Bu işlemi gerçekleştiren alternatif bir kod aşağıda verilmiştir.

Kod


Option Explicit

'--------------------------------------------------
'Kod 1
'--------------------------------------------------
Sub HerSayfaninBelliHucresineYaziYazdir1()
  Dim kitap As Workbook
  Dim sayfa As Worksheet
  
  Set kitap = ThisWorkbook
  
  For Each sayfa In kitap.Worksheets
    sayfa.Range("M1") = "Merhaba"
  Next
End Sub

'--------------------------------------------------
'Kod 2
'--------------------------------------------------
Sub HerSayfaninBelliHucresineYaziYazdir2()
  Dim sayfa As Worksheet
  
  For Each sayfa In Worksheets
    sayfa.Range("M2") = "Merhaba"
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba