HTML Dosyası Üzerinden Javascript Dosyası Çağır - Javascript


Bir javascript dosyasını HTML dosyası üzerinden nasıl çağırabileceğimizi görelim.

Dosyalar

index.html


<!DOCTYPE HTML>
<html lang="en-US">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Javascript Dışarıdan Dosya Çağırma</title>
    
    <!-- head etiketi üzerinden js dosyası çağır. -->
    <script type="text/javascript" src="javascript_dosya1.js"></script>
  </head>
  <body>
  
  <!-- HTML İçerikler -->
  
  <!-- body etiketinin sonundan js dosyası çağır. -->
  <script type="text/javascript" src="javascript_dosya2.js"></script>
  </body>
</html>

Etiketler
javascript