HTML Etiketlerini Temizle - CSharp


HTML etiketlerini temizlemeye yarayan csharp kodu alternatifidir.

Kod


public static string HtmlEtiketleriniTemizle(string metin)
{
  StringBuilder sbd = new StringBuilder();
  string pattern = @"(?></?\w+)(?>(?:[^>'""]+|'[^']*'|""[^""]*"")*)>";
  string replacement = "";

  Regex rgx = new Regex(pattern);
  metin = rgx.Replace(metin, replacement);

  return metin;
}

Etiketler
csharp