Hücre Biçimlendir - Microsoft Excel


Hücre biçimlendirmede en çok işinize yarayabilecek metotların bulunduğu koddur.

Kod


Option Explicit

Sub HucreBicimlendir()
  
  With Range("A1")
  
    '--------------------------------------------------
    'Yazı Biçimlendir
    '--------------------------------------------------
    .Font.Name = "Consolas"
    .Font.Size = 15
    .Font.Color = vbYellow
    .Font.ThemeColor = xlThemeColorAccent6
    
    .Font.FontStyle = "Bold Italic"
    .Font.Bold = True
    .Font.Italic = True
    .Font.Underline = True
    .Font.Strikethrough = True
    
    '--------------------------------------------------
    'Arkaplan Biçimlendir
    '--------------------------------------------------
    .Interior.ThemeColor = xlThemeColorAccent3
    .Interior.ColorIndex = 5
    .Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
  End With
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba