Hücre Konumunu Satır Sütun Olarak Göster - Microsoft Excel


Bir hücrenin konumunu satır sütun olarak gösteren VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HucreKonumunuSatirSutunOlarakGoster()
  Dim satir As Long
  Dim sutun As Long
  
  satir = ActiveCell.Row
  sutun = ActiveCell.Column
  
  MsgBox satir & ", " & sutun
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba