Hücredeki Metni Aynı Hücreye Açıklama Olarak Ekle - Microsoft Excel


Seçilen alandaki hücrelerdeki içeriği ilgili hücreye açıklama olarak eklemeye yarayan VBA kodu alternatifidir.

Kod


Option Explicit

Sub HucredekiMetniAyniHucreyeAciklamaOlarakEkle()
  '--------------------------------------------------
  'Değişkenler
  '--------------------------------------------------
  Dim hucre As Range
  
  '--------------------------------------------------
  'Seçilen alandaki yorumları temizle.
  '--------------------------------------------------
  Selection.ClearComments
  
  '--------------------------------------------------
  'Açıklama ekleme işlemini yap.
  '--------------------------------------------------
  For Each hucre In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange)
    If Trim(hucre.Text) <> "" Then
      hucre.AddComment hucre.Text
      hucre.Comment.Visible = False
      hucre.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
    End If
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba açıklama işlemleri microsoft excel vba döngü işlemleri microsoft excel vba listeleme işlemleri