Hücredeki Yazı Renginin İndeks Numarasını Yazdır - Microsoft Excel


Excel standart renkleri ile işlem yapılmışsa bu standart renklerin indeks numarasını öğrenmenize yarayan kullanıcı tanımlı fonksiyon örneğidir.

Kod


Option Explicit

Public Function YaziRenkIndeks(hucre As Range) As Double
    YaziRenkIndeks = hucre.Font.ColorIndex
End Function

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba