Hücredeki Yazıyı Altı Çizili Yap - Microsoft Excel


Çalışma sayfasında ilgili hücrenin yazı biçimini altı çizili yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HucredekiYaziyiAltiCiziliYap()
    Range("A1").Font.Underline = XlUnderlineStyle.xlUnderlineStyleSingle
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri