Hücredeki Yazıyı İtalik Yap - Microsoft Excel


Çalışma sayfasında ilgili hücrenin yazı biçimini italik yapan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HucredekiYaziyiItalikYap()
    Range("A1").Font.Italic = True
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba biçimlendirme işlemleri