Hücrelerdeki Sayıları Dijit Olarak Biçimlendir - Microsoft Excel


Sayıları 0001, 0002 gibi dijit olarak biçimlendirmeye yarayan VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HucrelerdekiSayilariDijitOlarakBicimlendir()
  Dim i As Long
  
  Range("A1:A25").NumberFormat = "0000"
  
  For i = 1 To 20
    Range("A" & i) = i
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba