Hücrenin En ve Boy Bilgisini Yazdır - Microsoft Excel


Formülü girip enter tuşuna bastığımızda aktif hücrenin en ve boy bilgisini veren ufak bir fonksiyondur.

Kod


Option Explicit

Sub HucreninEnVeBoyBilgisiniGetir()
  Dim sonuc As String
  
  sonuc = _
    "En: " & ActiveCell.Width & " | " & _
    "Boy: " & ActiveCell.Height

  MsgBox sonuc
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba