Hücrenin İçine Gir Ve Bir Üst Satıra Git - Microsoft Excel


Bazen hücre içindeki veriyi düzeltmek için o hücreye girip geri çıkmak gerekir. İşte bu kod da F2 tuşu aracılığıyla hücre içine girer, Shift + Enter klavye kısayoluyla da bir üst satıra geçen VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HucreninIcineGirVeBirUstSatiraGit()
  Dim Cell As Range
  Dim i  As Long
  
  For i = Selection.Row To 1 Step -1
    Application.SendKeys "{F2}+{ENTER}", True
  Next
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba seçim işlemleri