Hücreye Değer Ata - Microsoft Excel


Çalışma sayfasındaki hücrelere değer atamak için kullanılabilecek VBA kodudur.

Kod


Option Explicit

Sub HucreyeDegerAta()
    Range("A1").value = 100
    Range("A2").value = "Merhaba!"
    Range("C3").Offset(4, 4).value = "Örnek"
    Cells(2, 3).value = "Deneme"
End Sub

Etiketler
microsoft excel microsoft excel vba microsoft excel vba hücre işlemleri