İki Sayı Arasında Benzersiz Rasgele Sayı Üret - CSharp


Aşağıdaki metod, alt değer, üst değer ve adet bilgileri girildiğinde istenilen aralıkta, istenilen sayıda ve benzersiz rasgele sayılar üretmeye yarıyor.

Kod


List<int> İkiSayiArasindaBenzersizRasgeleSayiUret
  (int sayiAlt, int sayiUst, int sayiAdet = 1)
{
  List<int> liste = new List<int>();
  bool kontrol;

  #region Kontrol Bölümü
  if (sayiAlt == sayiUst)
  {
    MessageBox.Show("Alt ve üst değerler birbirine eşit.");
    kontrol = false;
  }
  else if (sayiAlt > sayiUst)
  {
    MessageBox.Show("Üst değer, alt değerden küçük olamaz.");
    kontrol = false;
  }
  else if (sayiAdet == 0)
  {
    MessageBox.Show("Sayı adedi sıfır olarak girilmiş.");
    kontrol = false;
  }
  else if (sayiAdet > (sayiUst - sayiAlt) + 1)
  {
    MessageBox.Show(
      sayiAlt.ToString() + " - " + sayiUst.ToString() + " " +
      "Aralığında Üretilebilen En Fazla Sayı Adedi: " +
      ((sayiUst - sayiAlt) + 1).ToString() + "\n\n" +
      "Girilen Adet Bilgisi: " + sayiAdet.ToString());
    kontrol = false;
  }
  else
  {
    kontrol = true;
  }
  #endregion


  #region Üretim Bölümü
  if (kontrol == true)
  {
    while (liste.Count + 1 <= sayiAdet)
    {
      Random rasgeleSayi = new Random();
      int uretilenRasgeleSayi = rasgeleSayi.Next(sayiAlt, sayiUst + 1);

      if (!liste.Contains(uretilenRasgeleSayi))
      {
        liste.Add(uretilenRasgeleSayi);
      }
    }
  }
  #endregion

  return liste;
}

Kod (Açıklamalı)


//--------------------------------------------------
//İkiSayiArasindaBenzersizRasgeleSayiUret
//Metodumuz üç parametre alıyor ve bize
//List<int> tipinden bir değer döndürüyor.
//
//Metod temel olarak iki bölümden oluşuyor.
//Kontrol bölümü ve üretim bölümü.
//Eğer kontrol bölümünden bir sıkıntı çıkmazsa
//üretim bölümü çalışabilir hale geliyor ve
//rasgele sayı üretimi gerçekleştiriliyor.
//--------------------------------------------------
List<int> İkiSayiArasindaBenzersizRasgeleSayiUret
  (int sayiAlt, int sayiUst, int sayiAdet = 1)
{

  //--------------------------------------------------
  //Rasgele sayıları List generic sınıfı üzerinden
  //oluşturduğumuz bir örnekte saklayacağız.
  //Rasgele sayılar da int tipinde olduğundan 
  //dolayı List generic sınıfının parametresini de 
  //int olarak girdik.
  //--------------------------------------------------
  List<int> liste = new List<int>();


  //--------------------------------------------------
  //kontrol isminde ve bool tipinde bir değişken
  //tanımladık. Bu değişkeni metodun parametrelerini
  //kontrol etmek için kullanacağız. Metod sadece
  //bu kontrol değişkeni true değerini aldığı zaman
  //çalışacak.
  //--------------------------------------------------
  bool kontrol = false;


  //--------------------------------------------------
  //Metodun ilk bölümü.
  //Burada çeşitli kontroller yapılıyor ve
  //eğer kontroller esnasında bir sıkıntı çıkmazsa
  //yukarıda tanımlanmış olan kontrol isimli bool
  //değişken true değerini alıyor.
  //--------------------------------------------------
  #region Kontrol Bölümü

  //--------------------------------------------------
  //Eğer kullanıcı iki parametreyi de eşit girmişse
  //(sayiAdet parametresi de varsayılan olarak 1'e eşit)
  //bu durumda üretilecek olan sayı bellidir.
  //Bu da gereksiz bir durum.
  //--------------------------------------------------
  if (sayiAlt == sayiUst)
  {
    MessageBox.Show("Alt ve üst değerler birbirine eşit.");
    kontrol = false;
  }

  //--------------------------------------------------
  //Eğer alt değer üst değerden büyük girilmişse
  //rasgele sayı üretmek için kullanacağımız ve
  //ön tanımlı Next metodu hatalı çalışacak.
  //Bu durumun olmasını istemiyoruz.
  //
  //Gerçi bunun da kontrolü yapılıp ona göre 
  //düzeltilebilir ama parametreleri doğru
  //girmenin daha iyi olacağını düşünüyorum.
  //--------------------------------------------------
  else if (sayiAlt > sayiUst)
  {
    MessageBox.Show("Üst değer, alt değerden küçük olamaz.");
    kontrol = false;
  }

  //--------------------------------------------------
  //Eğer iki sayı aralığında hiç sayı üretilmeyecekse
  //(başka bir deyişle 0 (yazıyla sıfır) adet sayı
  //üretilecekse) bu metoda ne gerek var.
  //--------------------------------------------------
  else if (sayiAdet == 0)
  {
    MessageBox.Show("Sayı adedi sıfır olarak girilmiş.");
    kontrol = false;
  }

  //--------------------------------------------------
  //İki sayı arasında kaç adet sayı olduğunu
  //terim sayısı formülüyle bulabiliriz:
  //((son terim - ilk terim)/artış miktarı) + 1
  //
  //Şimdi bizim artış miktarı zaten 1, bu yüzden
  //aşağıdaki hesaplamaya bunu dahil etmedim.
  //
  //Peki bu terim sayısı formülü ne işimize yarayacak?
  //Eğer üretilmesi istenen sayı adedi, alt ve üst
  //değer aralığındaki sayılardan fazlaysa bunu 
  //kullanıcıya bildirecek. (Hem de hiç utanmadan!)
  //
  //Örneğin 5 ve 10 arasında en fazla 6 adet sayı
  //üretilebilirken (5, 6, 7, 8, 9, 10) adet 
  //parametresine 100 girildiğinde bu miktarı
  //üretmek mümkün olmayacak.
  //--------------------------------------------------
  else if (sayiAdet > (sayiUst - sayiAlt) + 1)
  {
    MessageBox.Show(
      sayiAlt.ToString() + " - " + sayiUst.ToString() + " " +
      "Aralığında Üretilebilen En Fazla Sayı Adedi: " +
      ((sayiUst - sayiAlt) + 1).ToString() + "\n\n" +
      "Girilen Adet Bilgisi: " + sayiAdet.ToString());
    kontrol = false;
  }
  else
  {
    //--------------------------------------------------
    //Eğer yukarıdaki kontrol işlemleri sonucunda bir
    //sıkıntı çıkmamışsa kod çalışmaya devam edebilir
    //demektir. O halde kontrol bool değişkenimizi
    //true yaparak kodun ikinci bölümünü, yani 
    //üretim bölümünü, çalışabilir hale getirelim.
    //--------------------------------------------------
    kontrol = true;
  }
  #endregion


  //--------------------------------------------------
  //Benzersiz rasgele sayıların üretildiği bölüm.
  //--------------------------------------------------
  #region Üretim Bölümü

  //--------------------------------------------------
  //Eğer kontrol bool değişkeni true 
  //değerindeyse çalışmaya devam etsin.
  //--------------------------------------------------
  if (kontrol == true)
  {

    //--------------------------------------------------
    //İstenilen sayıda rasgele sayı üretilene
    //kadar aynı işlemleri yapmaya devam et.
    //--------------------------------------------------
    while (liste.Count + 1 <= sayiAdet)
    {

      //--------------------------------------------------
      //Random sınıfından yardım alarak verilen sayı 
      //aralıklarında yeni bir rasgele sayı üretiyoruz.
      //--------------------------------------------------
      Random rasgeleSayi = new Random();
      int uretilenRasgeleSayi = rasgeleSayi.Next(sayiAlt, sayiUst + 1);

      //--------------------------------------------------
      //Eğer üretilen yeni rasgele sayı liste 
      //(List<int> tipinde) değişkenimizde mevcut
      //değilse bu yeni rasgele sayı liste değişkenine
      //eklensin.
      //--------------------------------------------------
      if (!liste.Contains(uretilenRasgeleSayi))
      {
        liste.Add(uretilenRasgeleSayi);
      }
    }
  }
  #endregion

  //--------------------------------------------------
  //Yukarıdaki işlemler tamamlandığında bize 
  //List<int> tipinde bir rasgele sayılar 
  //listesi döndürecek.
  //--------------------------------------------------
  return liste;
}

Etiketler
csharp açıklamalı içerik csharp rasgele sayı işlemleri csharp sayı işlemleri csharp veri üretme işlemleri